Rezervacijos taisyklės

Naktinio klubo – kokteilių baro „Pabo Latino“ staliukų rezervavimo tvarkos taisyklės

  • Klubo staliukai rezervuojami iš anksto tik telefonu ar atvykus i klubą (internetu staliukai nerezervuojami ).
  • Staliukų rezervacija laikoma iki 23:30 val. Neatvykus laiku ar nepaskambinus i klubą tel. (8~5)2621045 ir neperspėjus klubo darbuotojų apie galimą vėlavimą likus nemažiau nei pusvalandžiui iki 23:30 val. rezervacijos laiko pabaigos, rezervacija naikinama.
  • Asmenys, neatitikę klubo įėjimo taisyklių, kurios yra paskelbtos internete ir iškabintos prie įėjimo į klubą, nepaisant staliuko rezervacijos, į klubą neįleidžiami. Šią teisę - nuspręsti, kokie asmenys yra nepageidaujami- turi apsaugos darbuotojai ir naktį dirbanti administracija.
  • Staliukų rezervacijos lokaciją paskirsto naktį dirbanti administratorė, atsižvelgdama į užsakovo pageidavimus, kurie yra aptariami iš anksto (telefonu ar atvykus į klubą). Prioritetai skiriami eiliškumo tvarka ar išimties tvarka spec. užsakymui.
  • Jei dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure), nenumatytų ir neišvengiamų aplinkybių rezervuoto staliuko lokacija ar informacija skiriasi nuo išankstinio susitarimo, vadovaujamasi vakaro metu dirbančios administratorės ar baro vadovo paaiškinimu/rekomendacija.