• Į klubą įleidžiami asmenys nuo 21m.

  • Į klubą įleidžiami asmenys atitinkantys nustatytus klubo ar vakaro temos aprangos kriterijus.

  • Klubo apsaugos darbuotojai, vykdydami asmenų ir turto saugą, turi teisę į saugomame objekte vykstantį masinį ar kitą renginį, kuriame palaikoma viešoji tvarka, neįleisti asmenų, įtariamų bandant įsinešti uždraustus daiktus ar nesilaikančių nustatytų taisyklių, taip pat pašalinti iš saugomo objekto asmenis, pažeidusius viešąją tvarką ar kitus nurodytus reikalavimus, prievartą naudojant tik būtinais atvejais ir bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis („LR asmens ir turto saugos įstatymas“, 2004 m. liepos8 d. Nr. IX-2327, Vilnius).

  • Į klubą neįleidžiami: agresyvūs, neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, nusikaltę, netvarkingos išvaizdos, nesilaikantys visuomenėje galiojančių moralės ir mandagaus elgesio normų asmenys, turintys ketinimų piktybiškai pažeisti viešąją tvarką, kėsintis į kitų asmenų turtą, turto saugą, klubo svečių privatumą, galimą prievartą jiems, užgauliojant, vartojant necenzūrinius žodžius, šmeižiant klubo svečius bei darbuotojus.

  • Griežtai draudžiama įsinešti: alkoholinius gėrimus, maisto produktus, narkotines ar toksines medžiagas, šaunamuosius, šaltuosius ginklus, dujų balionėlius bei kitus grėsmę gyvybei ar žmonių saugumui keliančius daiktus. Klubo apsaugos darbuotojai turi teisę neįleisti nepageidaujamų asmenų dėl aukščiau paminėtų ir kitų priežasčių.

  • Pažeidę klubo taisykles, rizikuojate visam laikui būti neįleisti į Pabo Latino.

  • Dėl iškilusių klausimų, prašome kreiptis į Pabo Latino administraciją.